دانلودآهنگ خاطرات خیس

خواننده: داریوش جاوید

شعر: حمید جاوید